top of page
vergoedingen

Bij Praktijk voor Non-Verbale Therapie zijn verschillende behandelmogelijkheden. Voor therapie met paarden en honden is geen vergoeding mogelijk via zorgverzekering, DBC of PGB. Je dient deze behandeling volledig zelf te bekostigen.
Beeldende therapie is onderdeel van de vaktherapie en kan mogelijk wel (deels) vergoed worden. Hieronder lees je daarover meer informatie:

De zorgverzekering

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden vaktherapie gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket. Let hierbij op dat zij de beroepsvereniging FVB erkennen. Voor behandelingen die vallen onder het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. De facturen die je ontvangt, zijn dus direct (gedeeltelijk) declarabel.
Iedere zorgverzekeraar hanteert andere vergoedingstarieven. Raadpleeg daarom je verzekeringspolis of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om te bekijken van welke vergoeding jij gebruik kunt maken.

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Een DBC omschrijft de behandeling die hoort bij een psychische of psychiatrische diagnose en kent daar een bepaalde vergoeding aan toe. Je kunt een DBC vergelijken met een medisch recept, wat een bepaalde inhoud en kostprijs heeft.

Een DBC kan worden ‘geopend’ door een erkende psycholoog of psychotherapeut. Hij of zij is de hoofdbehandelaar die andere soorten zorg, zoals Vaktherapie, aan jouw behandeling kan toevoegen.

Behandeling die wordt vergoed vanuit een DBC is vaak uitgebreid en langdurig omdat het altijd om specialistische zorg gaat. Daarom is er ook een uitgebreider budget beschikbaar en heb je zelf geen kosten aan je behandeling. Als jouw behandeling betaald wordt vanuit een DBC en je hoofdbehandelaar werkt samen met Praktijk voor Non-Verbale Therapie, is ook je behandeling bij Praktijk voor Non-Verbale Therapie in bijna alle gevallen kosteloos.

Deze trajecten zijn mogelijk in samenwerking met praktijk EvenZicht.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Heb je een PGB? Dan kun je er voor kiezen om therapie te krijgen bij Praktijk voor Non-Verbale Therapie. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.SVB.nl) kun je een zorgovereenkomst downloaden, die we vervolgens samen invullen. De factuur die jij of je budgethouder krijgt, kan ingediend worden bij de SVB. De SVB betaalt de therapie dan vanuit jouw PGB budget. Let op: het kan zijn dat de SVB slechts een gedeelte van de consulten vergoed. Het overige deel dien je zelf te betalen.

bottom of page