top of page
Therapie met paarden

Tijdens therapiesessies met paarden sta jij centraal en leer je over jezelf. Bewustwording is hierbij van belang: je denken, voelen en gedrag zijn leidend én van invloed op het paard. Paarden denken niet in goed en fout en oordelen niet. Ze reageren direct en intuïtief op de signalen die wij uitzenden. Hiermee geven ze ons de ruimte om onszelf een spiegel voor te houden en tot nieuwe inzichten te komen. De kern van het probleem, maar ook de oplossing ervan, zit in jezelf. Leren door te doen, ervaren en voelen!

Een paard:​

  • Communiceert met lichaamstaal

  • Is een prooidier; alert, sensitief en opmerkzaam

  • Reageert direct op onze eigen signalen en ons eigen handelen

  • Heeft geen waardeoordeel

  • Is vergevingsgezind

  • Biedt warmte en gezelschap

Tijdens de therapiesessies met paarden doe je verschillende activiteiten met of bij de paarden. Alle activiteiten vinden plaats naast de paarden, dus nooit óp een paard. Je hebt geen ervaring met paarden nodig. Zelfs wanneer je bang bent voor paarden, kan deze therapie bij je passen.

Let op: therapie met paarden komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Symbool oranje paard.png
Therapiepaard hoepels.jpg
bottom of page