Praktijk voor

Kwaliteit

Gediplomeerd coach en therapeut

Lotte Tijdhof is met Praktijk voor Non-Verbale Therapie aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en het Register Vaktherapie.

Vaktherapeuten die zich officieel hebben laten registreren zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Praktijk voor Non-Verbale Therapie is geregistreerd bij KREAC, het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach. KREAC hanteert een beroeps- en ethische code afgestemd op het coachen met behulp van paarden.

 

Sinds 2017 is de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (Wkkgz) van kracht. Praktijk voor Non-Verbale Therapie voldoet aan de bepalingen van deze wetgeving en is aangesloten bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Dit is een rijks erkende, complementair gespecialiseerde en volledig onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie.

Logo FVB.png
register vaktherapie.png
nvbt.png
Logo KREAC.png
cat_collectief_schild_2020_internet.jpg