top of page
beeldende therapie

Beeldende werkvormen in de therapie:

  • Geven ruimte om te ontdekken

  • Vormen een uitdaging

  • Brengen je in beweging

  • Bieden inzichten

  • Bieden ruimte voor spel en experiment

  • Geven gelegenheid nieuw gedrag te oefenen

  • Kunnen situaties uit het dagelijks leven weergeven

  • Leggen je proces vast

  • Geven ruimte om te reflecteren

Beeldende therapie is onderdeel van de vaktherapie. Het is een ervaringsgerichte behandeling voor mensen met psychische klachten. Naast gesprekken, worden beeldende werkvormen gebruikt die helpen bij het vergroten van (zelf) inzicht, het verwerken van gevoelens en het op gang brengen van veranderings- en acceptatieprocessen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van creatieve materialen als verf, krijt en klei. Beeldende therapie biedt de mogelijkheid te leren door te doen en ervaren. Het eigen proces wordt zichtbaar én tastbaar in het gemaakte werk en biedt daarmee de ruimte tot zelfreflectie en -ontwikkeling.

Symbool oranje beeldend.png
krijtjes regenboog.jpg
bottom of page